Autoritatea parinteasca exclusiva (custodia exclusiva) reprezinta exceptia de la regula prevăzută de Codul civil potrivit căreia autoritatea parinteasca se exercită în mod egal de către ambii părinți.

1. Ce reprezinta autoritatea parinteasca?

Autoritatea parintească este ansamblul de drepturi si indatoriri care privesc atat persoana, cat si bunurile copilului si aparţin în mod egal ambilor părinţi.

2. Cine exercita autoritatea parinteasca?

Codul civil reglementeaza o regula în materie de autoritate părintească si anume ca aceasta se exercită în comun, de către ambii părinți. Ca atare, legislatia noastra prezuma autoritatea parinteasca ca fiind una comuna.

3. Cum pot obtine autoritatea parinteasca exclusiva?

Art.398 C.civ. prevede ca este posibila obtinerea autoritatii parintesti exclusive daca exista motive intemeiate si doar daca este in  interesul superior al copilului.

4. Ce motive pot fi considerate intemeiate?

Codul civil nu identifica in concret care sunt aceste motive întemeiate, insa potrivit practicii instanta de tutela poate pronunta decaderea din exercitiul drepturilor parintesti daca parintele pune in pericol viata, sanatatea sau dezvoltarea copilului prin relele tratamente aplicate acestuia, prin consumul de alcool sau stupefiante, prin purtarea abuziva, prin neglijenta grava in indeplinirea obligatiilor parintesti ori prin atingerea grava a interesului superior al copilului.

De asemenea mai avem enumerate in art.36 alin.7 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu titlu exemplificativ, nu limitativ, cateva motive care port fi considerate intemeiate, respectiv alcoolismul, boala psihică, dependenţa de droguri a celuilalt părinte, violenţa faţă de copil sau faţă de celălalt părinte, condamnările pentru infracţiuni de trafic de persoane, trafic de droguri, infracţiuni cu privire la viaţa sexuală, infracţiuni de violenţă, precum şi orice alt motiv legat de riscurile pentru copil, care ar deriva din exercitarea de către acel părinte a autorităţii părinteşti.

In ceea ce priveste problemele psihice precizam ca acestea trebuie sa fie dovedite prin acte medicale si nu prin simple speculatii sau inregistrari video. Dovada existentei/inexistentei unor probleme psihice, intr-un dosar de dobandire a autoritatii exclusive, se face cu acte medicale.

5. Este suficient sa dovedesc existenta motivelor intemeiate?

Nu este suficient intrucat legea prevede o dubla conditie, existenta unor motive intemeiate si masura decaderii sa fie in interesul superior al copilului.

Ca atare, daca unul dintre parinti are o conduita care poate fi incadrata pe unul sau mai multe dintre motivele temeinice, enumerate la punctele anterioare, nu atrage, in mod automat, decaderea. Este necesar ca acestea sa interfereze cu cresterea copilului in asemenea masura incat sa se considere ca este in interesul superior al copilului ca parintele ,,problema “ sa fie inlaturat.

6. Daca am autoritate parinteasca exlusiva parintele indepartat de copil mai are vreun drept?

Da, chiar daca am dobandit autoritate parinteasca exclusiva asupra copilului nu putem ingradi dreptul parintelui inlaturat de a veghea asupra modului de creştere şi educare a copilului, precum şi dreptul de a consimţi la adopţia acestuia.

7. Parintele inlaturat mai poate dobandi autoritatea parinteasca asupra copilului?

Da, procesul are caracter reversibil. Daca motivele ce au stat la baza inlaturarii parintelui au incetat si instanta are convingerea ca este in interesul superior al copilului ca parintele sa reia legatura cu el, va dispune, la cerere, revenirea la autoritatea parinteasca comuna.

8. Notarul poate decide cu privire la autoritatea parinteasca exclusiva?

Nu, notarul nu poate dispune cu privire la autoritatea parinteasca exlusiva nici macar daca are acordul ambilor soti. Singura in masura sa decida este instanta de tutela care va aprecia, in concreto, motivele ce stau la baza cererii precum si daca acestea sunt sau nu in interesul superior al copilului.

9. Ai nevoie de un avocat bun din Timisoara specializat in divort?

Daca ai nevoie de un avocat bun din Timisoara specializat in divort , o materie vasta cu numeroase implicatii, materiale si emotionale, click aici …

10. Citește și următoarele articole relevante: