Dreptul civil este ramura de drept care stă la baza tuturor celorlalte. Cele mai frecvente litigii de drept civil sunt cele legate de dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia:

 • dreptul de uz
 • dreptul de uzufruct
 • dreptul de superficie
 • dreptul de abitație
 • dreptul de servitute

În materia dreptului de proprietate vorbim de în general de acțiuni reale în revendicare precum și de acțiuni posesorii sau de respectare a limitelor de proprietate (ex. grănițuire, servitute de vedere etc.).

suna un avocat

O altă ramură esențială a dreptului civil o reprezintă partea de obligații contractuale. Astfel, vorbim de acțiuni în rezilierea (contractelor uno incto – cu executare instantanee) sau rezoluțiunea contractelor cu executare succesivă. Totodată, mai vorbim de anularea contractelor încheiate prin încălcarea legii sau care prezintă vicii de consimțământ, punerea în întârziere a debitorului, adaptarea contractului, rezoluțiune unilaterală etc. 

Tot o ramură importantă a dreptului civil din care izvorăsc numeroase acțiuni de drept civil o reprezintă răspunderea civilă delictuală. În cazul răspunderii civile delictuale vorbim de tragerea la răspundere a unei persoane care a comis o faptă delictuală civilă. Cu siguranță că și în acest domenii opinia de specialitate a unui avocat specializat în litigii civile este vitală. Astfel, doar un profesionist poate aprecia gradul culpei pârâtului, întinderea prejudiciului, daune materiale și morale, de când curg acestea cum se calculează dobânda legală ș.a.

Alte acțiuni de drept civil

Tot în domeniul dreptului civil putem vorbi de acțiuni în evacuarea chiriașului care pot fi de două feluri pe dreptul comun sau pe procedura specială.

Având în vedere că dreptul civil împreună cu procedura civilă sunt printre cele mai vaste reglementări din dreptul nostru ai nevoie de un avocat specializat pentru a putea naviga prin labirintul legislativ.

Prin urmare apelează la un avocat din Timișoara specializat în drept civil întrucât, lipsa unei asistențe specializate poate duce la niște rezultate dezastruoase uneori din cauza unor erori minore din partea unor persoane fără experiență care se reprezintă singure ( de exemplu nerespectarea termenelor de decădere din drepturi, anularea cererii de chemare în judecată, nedepunerea unei întâmpinări în termen, neinvocarea prescripției etc.)

Servicii avocațiale. Tipuri de spețe

Oferim servicii de reprezentare, asistenţă juridică, consultanţă în domeniul dreptului civil şi procesul civil:

 • consultanţă juridică;
 • redactări de cereri şi susținerea acţiunilor în justiţie;
 • redactarea  şi susținerea căilor de atac;
 • redactarea notificărilor, cererilor de chemare în judecată, a tranzacţiilor de mediere;
 • punerea în întârziere a debitorului;
 • conferirea de dată certă înscrisurilor;
 • redactarea contractelor civile;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul negocierilor;
 • anulări de acte juridice;
 • revendicări și acţiuni posesorii;
 • apărarea dreptului de proprietate şi alte drepturi;
 • uzucapiune;
 • contracte de întreținere;
 • contracte de rentă viageră;
 • grănițuire;
 • evacuare;
 • recuperări de creanţe;
 • ieşiri din indiviziune;
 • legalizarea şi punerea în executare a dispozitivelor hotărârilor judecătoreşti;
 • reprezentare în fața autorităților publice locale și centrale în vederea obținerii de înscrisuri;
 • obținerea despăgubirilor ca urmare a răspunderii civile delictuale. Inclusiv cele care decurg din litigii penale care au avut ca urmare decesul victimei, în ceea ce privește despăgubirile acordate soțului supraviețuitor sau copiilor.
 • obținerea despăgubirilor ca urmare a prejudiciului cauzat de ruina edificiului;
 • obținerea despăgubirilor ca urmare a prejudiciului cauzat de animale lăsate nesupravegeate;
 • obținerea despăgubirilor ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale.

Codul Civil al României

suna un avocat