Un avocat specializat pe dreptul asigurărilor este mai util decât vă închipuiți. Avantajele pe care le aveți printr-un astfel de profesionist se referă la situații precum cele de mai jos.

 • Ați suferit o daună auto și asiguratorul nu vrea să plătească;
 • Asiguratorul a instrat în insolvență/faliment, vreți să vă recuperați banii pe poliță;
 • Apelați la instanță pentru a obține mai mult decât oferă asiguratorul;
 • Probleme cu polița RCA;
 • Asigurătorul nu achită despăgubirea;

Ai suferit un accident rutier și dorești să fi despăgubit?

suna un avocat

Ești soț sau membru de familie cu o persoană care a decedat într-un accident rutier și dorești să fi despăgubit?

De asemenea, aveți nevoie de consultanță și doriți răspunsuri la întrebări de genul:

 • S-a produs o daună locuinței dumneavostră, asigurarea obligatorie (PAD) și asigurarea facultativă trebuie să acopere despăgubirile?
 • Când intervine asigurarea de răspundere profesională?
 • Ai suferit un accident de muncă? Contează culpa profesională? Se atrage răspunderea angajatorului?

​Caracteristicile spețelor din dreptul asigurărilor

Principalele litigii care decurg din dreptul asigurărilor sunt cele privind despăgubirile bănești. Astfel, dacă vorbim de victimele unui accident rutier acestea au la dispoziție mai multe modalități de obținere a despăgubirilor. Când, accidentul a rezultat într-o faptă penală acțiunea civilă de recuperare a prejudiciului se alătură acțiunii penale. Într-o atare situație prezența unui avocat specializat este de o maximă importanță întrucât soluția pe latură penală poate influența soluția pe latură civilă.

Avocatul va propune și administra probe atât pentru a demonstra vinovăția făptuitorului cât și pentru a proba existența raportuluide cauzalitate și a prejudiciului. Avantajul procesului penal este acela că anumite probe vor fi administrate din oficiu de către organele de cercetare penală (ex. expertizele). Totodată, în procesul penal avocatul trebuie să solicite introducerea asiguratorului ca parte responsabilă civilmente. 

Dezavantajul major îl reprezintă faptul că procesul penal poate dura extrem de mult (în medie 2-3 ani). Totodată, este posibil ca urmărirea penală să se finalizeze cu o soluție de clasare caz în care prejudiciul urmează să fie recuperat doar pe cale civilă. Spre exemplu în cazul vătămării din culpă, dacă numărul de îngrijiri medicale nu depășește 90 de zile, se va dispune soluția clasării potrivit. art. 16 alin. 1 lit. b C.p.p. fapta nu-i prevăzută de legea penală iar acțiunea civilă va fi lăsată nesoluționată. 

​Dificultățile în obținerea de despăgubiri

Prin urmare s-ar putea merge și în paralel cu acțiune la instanța civilă dar aceasta are mai multe inconveniente. Instanța ar putea suspenda procesul civil până la judecarea procesului penal potrivit art. 413 alin.1 punct 1. C.p.p. Totodată, dacă este necesară o expertiză e posibil ca partea care o solicită să suporte cheltuielile de efectuare care vor fi recuperate ulterior.

De asemenea, hotărârea definitivă a instanţei penale are autoritate de lucru judecat în faţa instanţei civile cu privire la existenţa faptei şi a persoanei care a săvârşit-o. Prin urmare, dacă instanța penală pronunță soluția de achitare potrivit art. 16 alin. 1lit. a C.p.p. fapta nu există, inculpatul respectiv nu poate fi obligat nici de instanța civilă la despăgubiri. În cazul în care persoana responsabilă de accident are încheiată o poliță RCA asiguratorul este ținut să repare prejudiciul cauzat, în limitele poliței de asigurare.

Pentru răspunsul la aceste întrebări și pentru multe altele nu ezitați să ne contactați.

​Servicii în domeniul asigurărilor

Cabinet Avocat Ana Corogeanu vă oferă

 • consultanță juridică în domeniul asigurărilor şi în cel al daunelor;
 • asistenţă şi reprezentare juridică la încheierea contractelor de asigurare și redactarea actelor necesare soluţionării dosarului de daună (cererea de despăgubire, notificări, negocieri ș.a.);
 • asistenţă juridică în etapa concilierii;
 • asistenţă și reprezentare juridică în faţa instanţelor;
 • declararea și susținerea căilor de atac;