Ana Corogeanu este avocat specializat în dreptul muncii. Vă poate oferi consultanță bazată pe experiență semnificativă în preoblematici de genul:

 • litigii de muncă;
 • concediat nelegale
 • neconcordanțe în contractul de muncă.

Relațiile de muncă în dreptul românesc sunt reglementate de către Codul muncii și de către legi speciale. În raportul angajat-angajator există, de regulă, o relație de subordonare, de care unii angajatori tind să abuzeze. Întrucât angajatul este de multe ori dependent financiar de angajator, legea muncii îi oferă o protecție sporită. Astfel, un avocat specializat în dreptul muncii cunoaște cu exactitate care sunt drepturile și obligațiile părților.

suna un avocat

Totodată, avocatul cunoaște cauzele de încetare ale contractului, de suspendare sau întrerupere astfel încât  poate aprecia dacă o concediere a fost nelegală.

De asemenea, având în vedere că între angajat și angajator există, de regulă, o disproporție de resurse, avocatul are rolul de a negocia de pe o poziție de forță în numele clientului. Acesta, poate soma societatea să-și respecte obligațiile contractuale iar în caz de rea credință să se adreseze organelor statului cu atribuții de acontrol. Avocatul poate asista angajatul în procedura disciplinară sau în fața organelor statului de control.

​Asistență juridică la întocmirea contractelor de muncă

Din punct de vedere al asistenței și consilierii angajatorului, un avocat specializat poate ajuta la o dezvoltare sănătoasă a relațiilor de muncă. Acesta poate superviza conținutul contractelor colective sau individuale de muncă. Poate lua măsuri pro-active pentru a preîntâmpina eventuale litigii cu angajații. Totodată, avocatul poate asista sau reprezenta societatea în fața organelor de control ale statului (ex: Inspectoratul Teritorial de Muncă).

Soluționarea accidentelor de muncă

În cazul accidentelor de muncă, angajatorul este obligat să realizeze procedura de cercetare la fața locului. În acest sens, de regulă, se apelează la un serviciu externalizat, care întocmește un proces-verbal de cercetare la fața locului. Procesul-verbal este supus avizării de către Inspectoratul Teritorial de Muncă. În urma cercetării la fața locului se stabilesc cauzele accidentului, persoana în culpă și se fac propuneri de sancționare contravențională sau penală.

În cazul accidentelor de muncă, o practică frecventă a organelor de poliție este să deschidă un dosar penal. Infracțiunile cercetate sunt cele de la 349 C.p. și 350 C.p. În situația în care se stabilește culpa angajatorului sau a altei persoane și care a dus la producerea accidentului acestea pot răspunde penal. Desigur, pe lângă răspunderea penală se va atrage și răspunderea civilă delictuală față de angajatul rănit.

În situația în care se stabilește o culpă a angajatorului sau a unui terț și care nu atrage răspunderea disciplinară aceștia pot în continuare răspunde contravențional. Răspunderea contravențională nu înlătură răspunderea civilă disciplinară. Diferența constă în faptul că în această situație trebuie formulată cerere de chemare în judecată, separat, la instanța civilă. Mai precizăm și faptul că pe lângă angajator este posibilă să fie atrasă și răspunderea asigurtorului.

Servicii concrete în relațiile de muncă

 • consiliere și asistență juridică pentru redactarea și revizuirea contractelor individuale de muncă;
 • acorduri de confidențialitate;
 • consiliere și asistență juridică pentru pregătirea contractelor colective de muncă și gestionarea procedurii de încheiere a contractelor colective de muncă;
 • asistență și reprezentare juridică în procedurile de negociere a contractelor individuale de muncă sau a unor clauze;
 • asistență în procedurile disciplinare sau în procedurile prealabile ;
 • reprezentare în litigiile colective de muncă;
 • asistență și reprezentare juridică în procedurile judiciare referitoare la concedierea salariaților;
 • asistență și reprezentare juridică pentru recuperarea dreptului salariale restante sau, după caz, pentru recuperarea prejudiciilor produse de salariați angajatorilor;
 • litigii de muncă;
 • asistență și reprezentare juridică în litigiile de natură contravențională cu autoritățile publice centrale sau locale;
 • asistență și reprezentare în cazul producerii unor accidente de muncă. 
 • recuperarea daunelor ce decurg din litigii de dreptul muncii