Codul penal în vigoare reglementează reabilitarea în Titlul IX al părţii generale, consacrat cauzelor care înlătură consecinţele condamnării, cuprinzând art.165-171.

1. Cate feluri de realibilitare există?

Codul penal reglementează două feluri:

  1. reabilitarea de drept
  2. reabilitarea judecătorească.

2. Ce este reabilitarea de drept și cum operează?

Reabilitarea de drept sau legală operează ope legis şi se obține în mod automat sau din oficiu în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. Acestea privesc condamnarea, termenul de reabilitare şi conduita condamnatului.

Referitor la condamnare reabilitarea de drept are loc automat în cazul în care s-a dispus:

  1. pedeapsa amenzii;
  2. pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 2 ani;
  3. pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere,  dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârşit o altă infracţiune.

3. Ce putem face dacă nu a fost operată în sistem reabilitarea de drept?

Cu toate că ea operează ope legis în practică întâlnim des situații în care nu este operată în sistem. Într-o atare situație se va redacta o cerere ce se va depune la Inspectoratul județean de Poliție din raza domiciliului condamnatului. Este necesar ca în termen de 30 de zile de la depunere instituția să revizuiască problema. În situația în care Inspectoratul Județean de Poliție nu dă curs solicitării se va depune o cerere la instanța de executare pentru a dispune în consecință.

4. Ce este reabilitarea judecătoreasca și cum operează?

Condamnatul care nu indeplineste conditiile reabilitarii de drept va putea fi totusi reabilitat la cerere pe cale judecătorească.

Cererea poate fi depusă numai după împlinirea următoarelor termene:

a) 4 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, dar care nu depăşeşte 5 ani;
b) 5 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 10 ani;
c) 7 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani sau în cazul pedepsei detenţiunii pe viaţă, comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii;
d) 10 ani, în cazul condamnării la pedeapsa detenţiunii pe viaţă, considerată executată ca urmare a graţierii, a împlinirii termenului de prescripţie a executării pedepsei sau a liberării condiţionate.

5. Unde se depune cererea de reabilitare judecatoreasca?

Competentă să se pronunţe asupra reabilitării judecătoreşti este instanţa care a judecat în primă instanţă cauza în care s-a pronunţat condamnarea sau instanţa în a cărei circumscripţie domiciliază condamnatul. Dacă acesta la data introducerii cererii domiciliază în străinătate cererea se depune la ultimul domiciliu.

6. Persoana decedată poate fi reabilitată?

Condamnatul decedat până la împlinirea termenului de reabilitare poate fi reabilitat dacă instanţa, evaluând comportarea condamnatului până la deces, apreciază că merită acest beneficiu.

7. Cum se calculează termenul de reabilitare?

Termenele prevăzute în art.165 şi art.166 se socotesc de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a prescris.

Pentru cei condamnaţi la pedeapsa amenzii, termenul curge din momentul în care amenda a fost achitată integral sau executarea ei s-a stins în orice alt mod.

În caz de graţiere totală sau de graţiere a restului de pedeapsă, termenul curge de la data actului de graţiere, dacă la acea dată hotărârea de condamnare era definitivă, sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, dacă actul de graţiere se referă la infracţiuni în curs de judecată.

Totodată, în cazul de suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, termenul curge de la data împlinirii termenului de supraveghere.

În situația condamnărilor succesive, termenul de reabilitare se calculează în raport cu pedeapsa cea mai grea şi curge de la data executării ultimei pedepse.

8. În ce condiții se dispune reabilitarea judecatoreasca?

Cererea de reabilitare judecătorească se admite dacă cel condamnat întruneşte următoarele condiţii:

a) nu a săvârşit o altă infracţiune în intervalul de timp prevăzut în art.166;

b) a achitat integral cheltuielile de judecată şi şi-a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când acesta dovedeşte că nu a avut posibilitatea să le îndeplinească sau când partea civilă a renunţat la despăgubiri.

9. Ce efecte produce reabilitarea?

Reabilitarea face să înceteze decăderile şi interdicţiile, precum şi incapacităţile care rezultă din condamnare. Nu are ca urmare obligaţia de reintegrare în funcţia din care condamnatul a fost scos în urma condamnării ori de redare a gradului militar pierdut. Nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă.

10. Cerere de reabilitare judecatoreasca se poate redepune?

În cazul în care se respinge cererea de reabilitare, nu se poate introduce o nouă cerere decât după un termen de un an, care se socoteşte de la data respingerii cererii prin hotărâre definitivă. Condiţiile prevăzute în art.168 trebuie să fie îndeplinite şi pentru intervalul de timp care a precedat noua cerere.

Cererea respinsă ca urmare a neîndeplinirii unor condiţii de formă poate fi reînnoită potrivit Codului de procedură penală.

11. Reabilitarea poate fi anulată?

Codul penal reglementează situațiile în care reabilitarea judecătorească va fi anulată și anume atunci când, după acordarea ei, s-a descoperit că cel reabilitat mai săvârşise o infracţiune care, dacă ar fi fost cunoscută, ar fi condus la respingerea cererii de reabilitare.

12. Dorești să depui o cerere de reabilitare?

Dacă dorești să depui o cerere de reabilitare de drept sau reabilitare judecătorească apelează cu încredere la serviciile Cabinet Avocat Timisoara Corogeanu Ana (click aici)