Sunt vicii ascunse acelea care, la data predării, nu puteau fi descoperite, fără asistenţă de specialitate, de către un cumpărător prudent şi diligent, in cadrul unui contract de vanzare-cumparare. Garanţia este datorată dacă viciul sau cauza lui există la data predării bunului.    

1. Cine are obligatia de raspundere pentru vicii ascunse?

Vanzătorul garanteaza cumparatorul contra oricaror vicii ascunse care fac bunul vandut impropriu întrebuintării la care este destinat sau care îi micsorează in asemenea masură intrebuintarea sau valoarea incat, daca le-ar fi cunoscut, cumparatorul nu ar fi cumparat sau ar fi dat un pret mai mic.

2. Pentru ce vicii ascunse nu raspunde vanzatorul?

Vanzatorul nu datorează garantie contra viciilor pe care cumparatorul le cunostea la incheierea contractului.

Garantia pentru vicii ascunse nu se datoreaza in cazul vanzarilor silite.

3. Cat de extinsa este raspunderea vanzatorului pentru vicii ascunse?

Vanzătorul este obligat sa garanteze contra viciilor ascunse, chiar si atunci cand nu le-a cunoscut, daca parţile nu au convenit altfel.

4. Poate fi redusa sau limitata raspunderea vanzatorului pentru vicii ascunse?

Da, insa, cu toate acestea, clauza care inlatură sau limitează raspunderea pentru vicii ascunse este nula in privinta viciilor pe care vânzătorul le-a cunoscut ori trebuia să le cunoască la data incheierii contractului.

In esenta, vanzatorul nu va putea fi absolvit de raspunderea pentru viciile pe care trebuia sa le cunoasca sau pe care le-a cunoscut la momentul incheierii contractului.

5. Cand trebuie sa denunt viciile ascunse?

Cumpărătorul care a descoperit viciile ascunse ale lucrului este obligat sa le aducă la cunostinta vanzatorului intr-un termen rezonabil, stabilit potrivit cu imprejurarile, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a cere masura prevazuta la art.1710 alin. (1) lit. d) Cod Civil (rezolutiunea vanzarii).

6. Cand trebuie sa denunt viciile ascunse daca acestea apar gradual?

Atunci cand viciul apare in mod gradual, termenele rezonabile incep sa curga din ziua in care cumpăratorul îsi da seama de gravitatea si intinderea viciului.

7. Ce poate obtine cumparatorul de la vanzator?

a) inlaturarea viciilor de catre vanzator sau pe cheltuiala acestuia;

b) inlocuirea bunului vandut cu un bun de acelasi fel, insa lipsit de vicii;

c) reducerea corespunzătoare a pretului;

d) rezolutiunea vanzării.

8. Vanzatorul poate solicita instantei o alta masura decat cea ceruta de cumparator?

Da, la cererea vanzatorului, instanta, tinand seama de gravitatea viciilor si de scopul pentru care contractul a fost incheiat, precum si de alte imprejurari, poate dispune o alta masura prevazuta la punctul anterior decat cea solicitată de cumpărător.

9. Care este intinderea garantiei pentru vicii ascunse?

Intinderea garantiei pentru vicii ascunse se raporteaza la buna-credinta sau reaua-credinta a vanzatorului, astfel:

Pentru un vanzator de buna-credinta, respectiv care nu cunostea viciile ascunse ale bunului vandut si fata de care s-a dispus una dintre masurile prevazute la art.1710 alin.(1) lit.c) şi d) respectiv, reducerea corespunzatoare a pretului sau rezolutiunea vanzarii, el este obligat să restituie cumpărătorului doar preţul şi cheltuielile făcute cu prilejul vânzării, în tot sau în parte, după caz.

Pentru un vanzator de rea-credinta, respectiv care la data încheierii contractului cunoştea viciile bunului vândut, pe lângă una dintre măsurile prevăzute la punctul 8, vânzătorul este obligat la plata de daune-interese, pentru repararea întregului prejudiciu cauzat, dacă este cazul.

10. Ce se intampla daca bunul cumparat a fost pierdut sau deteriorat complet pana la data sesizarii vanzatorului?

Pierderea sau deteriorarea bunului, chiar prin forţă majoră, nu îl împiedică pe cumpărător să obţină aplicarea măsurilor prevăzute la punctul 8.

11. Care este termenul de prescriptie pentru vicii ascunse?

a) in cazul unui bun transmis sau al unei lucrari executate, alta decat o construcţie, de la împlinirea unui an de la data predarii ori receptiei finale a bunului sau a lucrarii, in afara cazului in care viciul a fost descoperit mai inainte, cand prescriptia va incepe sa curga de la data descoperirii;

b) in cazul unei constructii, de la implinirea a 3 ani de la data predarii sau receptiei finale a construcţiei, afara numai daca viciul a fost descoperit mai înainte, cand prescriptia va incepe sa curga de la data descoperirii.

12. Ai nevoie de un avocat din Timisoara specializat in dreptul civil?

Daca ai nevoie de asistenta unui avocat de drept civil din Timisoara apeleaza cu incredere la Cabinet Avocat Corogeanu Ana …. (click pentru detalii).