Vă recomandăm să apelați la un avocat specializat în drept contravențional. Aceasta pentru că legile care regementează contravențiile sunt într-o permanență transformare. Doar un avocat specializat în litigii contravenționale poate fi la curent cu toate modificările legislative.

suna un avocat

Legea nr. 180/2002 privind regimul juridic al contravențiilor, prin care se aprobă cu modificări O.G. 2/2001, constituie legea fundamentală în aceasta materie. Aceasta se completează cu o mulțime de alte legi și acte normative. Instituția contravenției și a răspunderii contravenționale potrivit dispozițiilor legii nr. 180/2002, contravenția este fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sanctionata ca atare, prin lege, prin hotarare a Guvernului ori prin hotarare a Consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectoarelor municipiului Bucuresti a Consiliului Judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Contestarea amenzii printr-un avocat de drept contravențional

Pentru că un astfel de avocat cunoaște cel mai probabil rezultat al unei acțiuni în instanță. Astfel, condițiile prevăzute de lege pentru anularea unui proces verbal de contravenție sunt bine determinate. Dacă acestea sunt îndeplinite nimeni și nimic nu va putea înlătura acea amendă.

Totuși, un avocat cu experiență știe că și într-o astfel de situație se poate face ceva. În primul rând se poate solicita în subsidiar înlocuirea amenzii cu avertismentul. Desigur există și excepții dar regula este că amenda poate fi înlocuită cu avertisemnetul. Având în vedere că înlocuirea se dispune de un judecător susținerea concluzilor de către avocat specializat este crucială. Un avocat bun va ști să exploateze toate aspectele pozitive ale clientului astfel încât să obțină indulgența instanței. Aspecte cum ar fi: situația materială modestă a clientului, pierderea locului de muncă, copii aflați în întreținere etc. pot fi esențiale pentru admiterea cererii.

Ca o ultimă ipoteză, contestarea procesului verbal mai poate fi efectuată și atunci când se dorește prelungirea dreptului de conducere până la soluționarea definitivă a plângerii contravenționale. Astfel, introducerea plângerii contravenționale suspendă interdicția aplicată prin procesul verbal de constatare. Într-o astfel de situație, până la soluționarea definitivă a plângerii se poate conduce cu un certificat emis de grefa instanței de judecată.

Administrarea probatoriului

Un alt aspect esențial îl reprezintă administrarea probatoriului. Un avocat specializat va ști diferența între „miturile” care circulă pe rețelele de socializare și adevărul juridic. Unul din cele mai populare mituri se referă la sarcina probei. Potrivit acestuia, statul este obligat să-și dovedească vinovăția având în vedere că în practica CEDO dreptul contravențional este asimilat procesului penal. Această afirmație este și falsă și adevărată după cum urmează.

Dacă vorbim de o contravenție constatată de un agent prin propriile simțuri (polițistul rutier) procesul verbal de constatare se bucură de autenticitate și oficialitate. Prin urmare, cade în sarcina contraveninetului să dovedească contrariul (martori, filmări etc.). Dacă contravenientul nu reușește acțiunea se va respinge și procesul verbal de sancționare va rămâne valabil. Aici poate interveni cu succes un avocat cu experiență care cunoaște ce probatoriu poate fi administrat.

În cea de-a doua ipoteză vorbim de o contravenție constatată printr-un mijloc fix (deci nu prin propriile simțuri) sarcina probei se inversează. Astfel, la o cameră de radar fixă, cade în sarcina organului de poliție să constate săvârșirea contravenției, în termenul legal, să pună la dispoziție filmarea în care apare contravenția, să garanteze că echipamentul funcționa optim etc. Prin urmare, sarcina probei cade în sarcina organului de poliție care trebuie să-ți dovedească vinovăția. Ulterior, un avocat intervine și încearcă să răstoarne probele administrate de către organul de poliție (ex. calitate proastă a filmărilor, existența atestării verificării metrologice etc.)

Servicii de drept contravențional. Prelungirea dreptului de conducere

O altă situație frecvent întâlnită în practică o reprezintă prelungirea dreptului de conducere de către procuror. Astfel, în situația în care dreptul de conducere a fost ridicat ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni rutiere, procurorul care supraveghează dosarul de urmărire penală poate prelungi dreptul de circulație.

Prelungirea se acordă dacă permisul de conducere al susnumitului nu a fost reţinut pentru una din situaţiile prevăzute de art. 111 alin. 3 sau art. 111 alin. 4 cu referire la art. 102 alin. 3 lit. a) şi c) din OUG 195/2002 republicată, când dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulaţie.

Prin urmare, dacă dorești un avocat bun din Timișoara specializat în drept contravențional, apelează la noi!

Anulare și contestare de amenzi

Exemplificăm câteva dintre serviciile pe care le oferim în cadrul Cabinetului Avocat Ana Corogeanu:

  • anulare/constestare amendă de circulație;
  • prelungirea dreptului de circulație acordat în baza unei dovezi cu drept de circulație în domeniul infracțiunilor rutiere;
  • anulare/contestare amendă aplicată de organele statului (Inspectoratul teritorial de muncă, Inspetoratul de stat în construcții, Garda de mediu etc.)
  • se oferă servicii juridice de redactare plângeri contravenționale, asistare și reprezentare în faţa autorităţilor sau a instanţelor de judecată.