Cauti un avocat divort Timisoara? Iata ce trebuie să cunoști:

Dreptul familiei este o materie vastă cu numeroase implicații atât emoționale cât și financiare. Dacă vorbim de un avocat bun specializat în divorturi și partaj acesta trebuie să răspundă la o serie de întrebări, cum ar fi:​

 • Se poate divorța la notar sau doar în fața judecătorului?
 • Cât costă un divort la notar?
 • Cum se obține custodia copilului?
 • Cum se exercită autoritatea părintească?
 • Cum se stabilește programul de vizită în cazul minorilor?
 • Unde va locui minorul după divorț?
 • Cum se calculează pensia de întreținere pentru copii în caz de divorț?
 • Cum se împart bunurile după divort?
 • Poate fi un părinte decăzut din drepturile părintești?
 • Care sunt bunurile pe care le vom împărți la partaj?
 • Cum se calculează cine a contribuit mai mult la achiziția bunurilor comune?
 • Contează cine este de vină pentru divort?
 • Onorariul avocatului la divorț și partaj se calculează în funcție de valoarea bunurilor ce se vor împărții?

Vă vom oferi răspunsul la aceste întrebări precum și tot sprijinul necesar.

Click aici pentru articolul Întrebări frecvente privind în materie de divort

Un avocat cu experință în divorturi cunoaște va încerca să apeleze la calea legală cu cele mai puține implicații emoționale. Astfel, în situația în care părțile sunt de acord cea mai facilă soluție este divorțul la notar. Totuși, există situații în care deși părțile sunt de acord să divorțeze nu cad de acord cu privire la costodia copiilor, locuința acestora etc. Într-o asemenea situație, nimic nu oprește părțile să divorțeze la notar, de îndată, urmând ca restul problemelor să fie rezolvate de către instanță. Înțelegerea părților cu privire la anumite aspecte poate fi consolidată chiar și în fața instanței prin încheirea unei tranzacții judiciare. Indiferent de locul sau forma unde se încheie înțelegerea dintre părți (instanșă, notar) aceasta trebuie să respecte interesul superior al minorului.

​Desigur, în numeroase cazuri, părțile nu cad de acord cu aspectele privind divortul. Astfel, este necesară introducerea unei acțiuni la instanța civilă. Această procedură din păcate consumă foarte mult timp și energie iar implicațiile emoționale sunt mari. De regulă, unul dintre soți dorește să se constate culpa celuilalt în desfacerea căsătoriei. În această situație trebuie administrat un vast probatoriu din care să rezulte dacă soțul pârât este vinovat de desfacerea căsătoriei. Totodată, există situații în care unul din soți cere decăderea din drepturile părintești al celuilalt soț. Într-o asemenea situație este esențial să se deomonstreze că soțul pârât înfluențează în mod grav dezvoltarea fizică sau psihică a minorului. Un alt aspect de dispută între soți îl reprezintă locuința minorului după divorț. În acest sens (cu mici excepți), în cazul copiilor cu vîrstă mică, practica instanțelor este ca locuința minorului se se stabilească la mamă. 

​Există și o serie de cazuri în care divorțul este rezultatul coportamentului abuziv al unuia dintre soți. În unele situații, avocatul specializat în divorțuri, trebuie să adopte o conduită pro-activă chiar înainte de litigiu și să-și îndrume clientul pentru a solicita un ordin de protecție. Dacă pericolul este iminent este recomandat să se solicite emiterea ordinului de protecție de către organele de poliție. După emiterea ordinului de protecție organele de poliție au obligația legală de a asigura respectarea lui.

​După divorț, în cazul în care părinții exercită în comun autoritatea părintească, un părinte poate avea nevoie de acordul celuilalt pentru anumite activități. Astfel, dacă vrei să pleci în concediu în altă țară cu copilul minor e nevoie de procură de la celălalt soț. Dacă acesta refuză să-și dea acordul se poate solicita suplinirea acestuia la instanța de tutelă. Suplinirea acordului unuia dintre soți se face de instanța de tutelă analizând, întotdeauna, care este interesul superior al minorului.

Prin urmare, dacă cauți un avocat bun din Timisoara specializat în divorțuri și partaj, apelează cu încredere la noi!

Dacă dorești să apelezi la un avocat specializat in materie de divort din Timisoara click aici.

​Alte acțiuni frecvente din dreptul familiei sunt în materie de succesiuni (partaj sucesoral), partaj – copropretari, autoritate părintească, stabilirea pensiei de întreținere, stabilirea filiației, stabilirea locuinței minorului, program de vizită, decăderea din drepturile părintești, punerea sub interdicție, tăgada paternității, stabilirea filiației, ordin de protecție și multe altele.​

Exemplificăm câteva dintre serviciile pe care le oferim în cadrul Cabinetului Avocat Ana Corogeanu:​

 • asistență juridică și reprezentare în acțiunile de dreptul familiei;
 • redactarea și susținerea acțiunilor de divort;
 • întocmirea și susținerea întâmpinărilor sau a cererilor reconvenționale;
 • redactarea și susținerea căilor de atac;
 • asistență juridică și reprezentare pe parcursul procedurii de mediere, dacă este cazul;
 • negocieri cu partea adversă în vederea stabilirii unui acord în materia partajului sau a autorității părintești în caz de custodie comună;
 • asistare și reprezentare în cadrul divorțului sau partajului la notar.
 • efectuarea demersurilor pentru emiterea unui ordin de protecție;
 • colaborarea cu experți autorizați în realizarea expertizelor genetice necesare pentru procesele de stabilire a filiațiai sau tăgadă a paternității.

Citește și articolele:

Divort cu minori la notar si la instanta

Stabilirea paternitatii

Neplata pensiei de intretinere

Codul civil – Desfacerea Căsătoriei –

Avocat Divort Timisoara