Liberarea conditionata constă în punerea în libertate a condamnatului din executarea unei pedepse cu închisoarea ori detenţiunea pe viaţă înainte de executarea în întregime a pedepsei privative de libertate la care a fost condamnat, printr-o hotărâre definitivă a instanţei de judecată. Institutia este reglementata in cuprinsul art. 99 si urm. din Codul Penal.

1. Liberarea conditionata in cazul detentiunii pe viata.

1.1 In ce conditii se dispune liberarea conditionata?

a) cel condamnat a executat efectiv 20 de ani de detenţiune;

b) cel condamnat a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei;

c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească;

d) instanţa are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate.

1.2  Persoana liberata din pedeapsa detentiunii pe viata este supusa supravegherii?

Da, de la data liberarii conditionate, condamnatul este supus unui termen de supraveghere de 10 ani.

2. Liberarea conditionata din pedeapsa inchisorii

a) cel condamnat a executat cel puţin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani, sau cel puţin trei pătrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani;

b) cel condamnat se află în executarea pedepsei în regim semideschis sau deschis;

c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească;

d) instanţa are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate.

3. Liberarea conditionata a unei persoane care a implinit varsta de 60 de ani

În cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani, se poate dispune liberarea conditionata, după executarea efectivă a jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii ce nu depăşeşte 10 ani, sau a cel puţin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.

4. Ce relevanta are prestarea unei munci pe durata executării pedepsei?

4.1. Regula generală

În calculul fracţiunilor se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea conditionata nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puţin jumătate din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a cel puţin două treimi, când pedeapsa este mai mare de 10 ani.

4.2. In cazul liberarii conditionate a unei persoane care a implinit varsta de 60 de ani

În calculul fracţiunilor de pedeapsă se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea conditionata nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puţin o treime din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a cel puţin jumătate, când pedeapsa este mai mare de 10 ani.

5. Ce efect produce implinirea termenului de supraveghere in cazul liberarii conditionate?

În cazul în care condamnatul nu a săvârşit o nouă infracţiune descoperită până la expirarea termenului de supraveghere, liberarea conditionata nu a fost revocata şi nu s-a descoperit o cauză de anulare, pedeapsa se consideră executată.

Prin urmare, din acest moment incepe să curgă termenul de reabilitare.

6. Citește și articolul „Reabilitarea de drept. Reabilitarea Judecatoreasca”

Click aici pentru articolul „Reabilitarea de drept. Reabilitarea Judecatoreasca”

7. Doresti să depui o cerere de liberare conditionata?

Click aici daca ai nevoie de un avocat drept penal din Timisoara pentru a depune o cerere de liberare conditionata?